Vertragingen opgelopen door lockdowns

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs komen er gelden beschikbaar voor het inlopen van vertragingen opgelopen door corona. Dit vraagt van de scholen dat zij analyseren om welke vertragingen het gaat en dat zij vervolgens interventies kiezen om deze vertragingen in te lopen/een plek te geven. Dit proces doorlopen wij met team en MR. De MR heeft instemmingsrecht op dit plan.

Met elkaar hebben we in kaart gebracht welke vertragingen we zien op het gebied van:

  • Sociaal gedrag en leren-leren
  • Cognitie (mondelinge taal, begrijpend lezen en rekenen)
  • Stage/uitstroom
  • Afnemen van onderzoeken/therapie

Afgelopen weken is in gesprekken verkent welke vertragingen we in onze school zien. We hebben hierin gesprokken met de leerkrachten, als ook het zorgteam en het stagebureau. De vertragingen zien we vooral op het gebied van sociaal gedrag/lerenleren en op het gebied van stage/uitstroom. Leerlingen zijn verschillende perioden niet of minder naar school geweest en hebben daardoor, vergelijkbaar met de periode na de zomervakantie, tijd nodig om weer te wennen (sociaal, maar ook qua werkhouding). Daarnaast zijn verschillende onderzoeken uitgesteld, waar we een inhaalslag gaan verzorgen. Nu we dit met elkaar in beeld hebben kiezen we na de vakantie de interventies

Ander nieuws

De Kunstweken

Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project Beeldende vorming: DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een ècht kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk. Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.

Diploma in het VSO

Vanaf dit schooljaar krijgen de leerlingen die van het VSO komen een diploma. Dit diploma wordt gestandaardiseerd door de overheid. Het diploma is gekoppeld aan het portfolio en niet aan een examen.