Oudercontact

U kent als ouder uw kind het beste. Een goede samenwerking vinden wij dan ook erg belangrijk. Samen werken we aan ons gemeenschappelijke doel: optimale ontwikkeling van uw kind.

Oudercommunicatie

Goede communicatie draagt bij aan een fijne samenwerking. We houden u op verschillende manieren op de hoogte van wat er op school gebeurt. Zo sturen we regelmatig een informatiebrief. Nieuws vanuit de groep plaatst de leerkracht in de app Parro. Hiervoor ontvangt u een inlogcode. Ook per mail houden we contact. Daarnaast organiseren we informatieavonden, themalunches, inloopmiddagen en een restaurantavond. Bij de start van het schooljaar krijgt u een jaarkalender met daarop alle activiteiten.

Handleiding voor Parro vindt u onder aan deze pagnina

Oudergesprekken

Wij hechten veel waarde aan de inzichten van ouders die ons helpen om nog beter aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling te voldoen. Kennis en idee├źn wisselen we uit tijdens de geplande oudergesprekken. Deze vinden drie keer per jaar plaats. Tussentijds is het ook altijd mogelijk om contact met ons op te nemen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Medewerkers van het CJG zijn regelmatig op de Schelp aanwezig om vragen te beantwoorden en een luisterend oor te bieden. Het kan fijn zijn om te sparren over hoe te handelen in bepaalde situaties en hoe zelfstandigheid ook thuis gestimuleerd kan worden.

Handleiding Parro