Uitstroom

Rond de leeftijd van 18 jaar stroomt uw kind uit en ontvangt een diploma. De meeste leerlingen gaan dan aan het werk bij een dagbesteding en soms bij een beschutte werkplek. Wij vinden het belangrijk dat uw kind op een uitstroomplek komt die zoveel mogelijk aansluit bij eigen mogelijkheden en interesses. Er is nauw overleg tussen de stagecoördinator, de leerling, de ouders en de toekomstige plek. Nadat uw kind de school verlaat, onderhoudt de externe stagecoördinator nog twee jaar contact met u als ouder.

Is er na de leeftijd van 18 jaar nog behoefte aan onderwijs, dan kan bij het Samenwerkingsverband een aanvraag gedaan worden om de Toelaatbaarheidsverklaring te verlengen.