Ouderbetrokkenheid

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders en medewerkers. De OR organiseert ouderavonden over specifieke thema‚Äôs en festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering en de disco-avond. Ook beheert de OR de ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Voor contact met de ouderraad: or@deschelphaarlem.nl

Medezeggenschapsraad

Onderwijsinhoudelijk hebben ouders ook een stem. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden en heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken en ontwikkelingen op school. De MR is aangesloten bij een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen onder het TWijs-bestuur. Voor het contact met de MR: mr.schelp@twijsscholen.nl