Onderwijszorgklas & IBL

Onderwijszorgklas Kikker

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar is er De Kikkerklas, een onderwijs-zorgklas in samenwerking met kinderdagcentrum de Hermelijn van de Hartekampgroep. Samen met de Hermelijn bekijken we per kind welk soort onderwijs passend is. Als een kind eraan toe is, dan kan het kind de overstap maken naar een vorm van onderwijs of in sommige gevallen naar zorg. Dat kan met 5/ 6 jaar zijn of wat later.


IBL SO

De IBL-groep (Intensieve Begeleiding Leerlingen) op de Schelp is opgezet voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben bij de leerontwikkeling en/of gedrag. Het aantal leerlingen is lager dan in een reguliere groep op de Schelp. De leerdoelen zijn in kleinere stapjes verdeeld en er wordt meer tijd genomen om de leerdoelen te bereiken. Het onderwijs is waar mogelijk gericht op terugkeer naar een reguliere groep op de Schelp.