Onderwijszorgklas IBL VSO

De IBL-groep (Intensieve Begeleiding Leerlingen) VSO op de Schelp is opgezet voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben bij de leerontwikkeling en/of gedrag. Het aantal leerlingen is lager dan in een reguliere groep op de Schelp. De leerdoelen zijn in kleinere stapjes verdeeld en er wordt meer tijd genomen om de leerdoelen te bereiken. Het onderwijs is waar mogelijk gericht op terugkeer naar een reguliere groep op de Schelp. Er wordt per leerling afgestemd wanneer stage mogelijk is.