SO

Speciaal onderwijs voor leerlingen van basisschoolleeftijd

SO

Over Speciaal Onderwijs

Het SO (Speciaal Onderwijs) is voor leerlingen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). Het onderwijsprogramma wordt op maat gemaakt. We dagen uw kind uit het maximale uit zichzelf te halen. De lat leggen we haalbaar hoog. 

In de onderbouw van het SO ligt de nadruk op spelend leren. In de groepen zijn rijk gevulde hoeken met spel- en ontwikkelingsmateriaal. We werken vanuit een thema, zodat de stof goed aansluit bij de belevingswereld van uw kind. In de loop der jaren verschuift het accent van spelend leren naar zelfstandig werken, begrijpend lezen, taal en rekenen.

Ook gaan we aan de slag met sociale vaardigheden, zoals jezelf presenteren, een keuze maken en voor jezelf opkomen. We werken aan creatieve vaardigheden tijdens handvaardigheid en tekenen. We besteden aandacht aan cultuurbeleving, tijdens de lessen dramatische vorming en dans. En we bouwen aan zelfstandigheid en uitgestelde aandacht: hoe pak ik een taak aan en wat als de leerkracht niet direct tijd heeft voor mijn vraag?

In de schoolgids vindt u een volledige uitwerking van het leerplan. 

Leerlingenraad

De Schelp heeft een leerlingenraad. Zo komen we te weten wat de leerlingen belangrijk vinden. Deze raad bespreekt allerlei schoolse zaken en denkt mee over de viering van bijvoorbeeld kerst en de kantine. Deze leerlingen worden gekozen door hun klasgenoten.

Fotoalbums

Sfeerimpressie