VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO

Over Voortgezet Speciaal Onderwijs

Leerlingen die in het lopende schooljaar vóór 1 januari 12 jaar worden, kunnen de overstap maken naar het VSO. In het VSO werkt uw kind aan een portfolio wat leidt tot het diploma. In het portfolio wordt de cognitieve en praktische ontwikkeling bijgehouden en wordt de ontwikkeling en toekomstwensen van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap vastgelegd.

In de VSO-groepen wordt begrijpend lezen, taal en rekenen aangeboden. Verschillende thema's komen jaarlijks aan bod zoals omgaan met geld, verkeer, mediawijsheid en seksuele vorming. Een belangrijk onderdeel in het VSO is de praktijkvorming. Dit zijn de praktijkvakken en de stage.

Onze praktijkvleugel heeft o.a. een oefenwinkel, miniwoning en keuken. Wij bieden de volgende praktijkvakken:

  • Groen
  • Winkel
  • Administratie
  • Licht industrieel
  • Horeca
  • Kunst
  • Facilitair

In de onder- en middenbouw komen alle praktijkvakken aan bod. In de bovenbouw worden de praktijkvakken aangeboden naar interesse van uw kind.

Voor een compleet overzicht van het leerplan bekijkt u de schoolgids . 

Leerlingenraad

De Schelp heeft een leerlingenraad. Zo komen we te weten wat de leerlingen belangrijk vinden. Deze raad bespreekt allerlei schoolse zaken en denkt mee over de viering van bijvoorbeeld kerst en de kantine. Deze leerlingen worden gekozen door hun klasgenoten.

Fotoalbums

praktijkvakken