Over de Schelp

Over ons

De Schelp is een cluster-3 school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Onze school telt rond de 125 leerlingen. We maken voor uw kind een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit is een leerplan op maat. Met plezier deelnemen aan de lessen vinden we belangrijk. Door succeservaringen leert uw kind te vertrouwen in de eigen mogelijkheden.

Waar we voor gaan

Ons doel is leerlingen het vertrouwen te geven in de eigen mogelijkheden. Stap voor stap op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan en een betekenisvolle rol in de maatschappij. Ons motto is: ‘Samen leren, zelf doen’.

Onze aanpak

  • schoolklimaat met geborgenheid en veiligheid voor alle leerlingen;
  • stimuleren van het zelfvertrouwen van de leerlingen door succeservaringen op te doen en te delen;
  • benoemen wat goed gaat;
  • stimuleren van het eigen initiatief van de leerlingen;
  • hoge en realistische verwachtingen hebben van de leerlingen.


Een kijkje op de Schelp 

Een filmpje over onze school: geregisseerd, gefilmd, gespeeld en geëdit door het team van de Schelp