Expertiseteam

Expertiseteam

Naast het verzorgen van speciaal onderwijs aan leerlingen van de Schelp, bieden wij ook ondersteuning aan het Samenwerkingsverband. We bieden advies aan de scholen binnen Zuid-Kennemerland. We kunnen ondersteunen bij het onderwijsaanbod wanneer een leerling niet kan meekomen. We kunnen scholen begeleiden bij de aanname en het onderwijsaanbod van zeer moeilijk lerende kinderen. Ook kunnen we presentaties bieden passend bij de doelgroep.  

Meer weten over wat ons expertiseteam voor u kan betekenen? Neem contact op