Uitstroom

Als uw kind 12 jaar is, stroomt het uit. Uw kind kan doorstromen naar het VSO. Er wordt dan opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Ook kan het zich zo ontwikkelen dat we adviseren om tussentijds een overstap te maken naar een andere school of instelling. Ook dan begeleiden we bij het maken van een schoolkeuze, de aanmelding en zorgen we voor een goede overdracht.