Diploma op het VSO

Vanaf dit schooljaar krijgen de leerlingen die van het VSO komen een diploma. Dit diploma wordt gestandaardiseerd door de overheid. Het diploma is gekoppeld aan het portfolio en niet aan een examen. 

Dit diploma moet voor iedere leerling van het VSO haalbaar zijn. Iedere school stelt in overleg met de MR een reglement op. Hierin staat wat er in het portfolio moet zitten en wat er gedaan moet worden om een diploma te behalen. 

Een werkgroep binnen de school gaat ervoorzorgen dat de leerlingen die uitstromen, met een diploma de school kunnen verlaten.


Ander nieuws

De Kunstweken

Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project Beeldende vorming: DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een ├Ęcht kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk. Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.

Vertragingen opgelopen door lockdowns

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs komen er gelden beschikbaar voor het inlopen van vertragingen opgelopen door corona. Dit vraagt van de scholen dat zij analyseren om welke vertragingen het gaat