Aanmelding, na kennismaking

Wanneer u na de kennismaking op de Schelp wenst dat uw kind bij ons onderwijs gaat volgen, dan gaat de aanmelding als volgt:

  1. U vult onderstaand formulier in.
  2. De orthopedagoog of intern begeleider neemt contact met u op en doet onderzoek naar de leerling op basis van een bestaand dossier en observatie.
  3. De orthopedagoog brengt advies uit aan de Commissie van Begeleiding (CVB).
  4. Bij een positief besluit van het CVB stelt de orthopedagoog of de intern begeleider u op de hoogte.
  5. Er wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Deze verklaring is nodig voor de bekostiging van het onderwijs door het rijk.
  6. Bij het afgeven van deze verklaring bespreekt de orthopedagoog of de intern begeleider met u wanneer de leerling kan starten en in welke groep.
  7. Een warm welkom voor uw kind op de afgesproken datum op de Schelp.

Formulier

In ons schoolondersteuningsprofiel staat de aanmeldprocedure, de voorwaarden en de ondersteuning beschreven.

Aanmeldformulier

Personalia leerling

Contactgegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2